Fartygsmagasinet, Stockholm  2008-05-22   ©2008 Lennart Möllerström  
  Välj/choose plug-in:   Håll ner vänster musknapp och dra för att panorera. Använd "SHIFT" och "CTRL" för att zooma.  
Hold left mouse button down, drag in any direction to pan. Use "SHIFT" and "CTRL" to zoom.